Rekrutacja

Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywać się w terminie od 15 maja do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00.

–    Wychowankowie, będący uczniami ZSZ Nr 2, którzy mieszkali w roku szkolnym 2023/2024 w internacie składają do 21.06.2024 r. do godz. 15.00   wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Oświadczenie dotyczące kontynuowania pobytu w Internacie

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego i wychowanka

–   Kandydaci do ZSZ Nr 2 składają do 24.07.2024 r. do godz. 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Wniosek o przyjęcie do internatu

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego i wychowanka

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

oraz ewentualnie:

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

25.07.2024 r. godz. 14.00 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do internatu na rok szkolny 2024/2025.

Od 29.07.2024 do 09.08.2024 – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (rozpatrywane będą wnioski, które wpłynęły w wyznaczonym terminie i które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów uzyskanych na podstawie ustalonych kryteriów nie zagwarantowały kandydatom miejsca w Internacie, oraz wnioski, które wpłynęły po wyznaczonym terminie, jeżeli po przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym Internat nadal dysponuje wolnymi miejscami).

12.08.2024 r. godz. 14.00 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu uzupełnionej o kandydatów przyjętych na pozostałe wolne miejsca.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do internatu należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.:

  1. Kandydaci klas pierwszych  w sekretariacie szkoły, pokoju wychowawców w internacie lub pocztą w formie papierowej.
  2. Pozostali kandydaci w pokoju wychowawców w internacie.

 

Regulamin rekrutacji do internatu

Keep Reading

Next