Wychowawca oczami Wychowanka, czyli DEN w internacie.

            „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – przysłowie to, wychowankowie internatu wzięli sobie do serca bardzo dosłownie i zastosowali jako temat obchodów tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej. Każda grupa wychowawcza stworzyła portrety swoich wychowawców. Dopełnieniem rysunków były wiersze o każdym z wychowawców. Wiersz o sobie otrzymała również Pani Kierownik. Panie kucharki i pani sprzątaczka też zostały docenione i otrzymały od wychowanków kwiaty.