Wybraliśmy Przewodniczącego Samorządu Internatu

W dniu 16.09.2021r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Internatu.
Do głosowania uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy internatu. Uczniowie wybierali swoich przedstawicieli spośród  siedmiu zgłoszonych kandydatów. Wydano 161 karty do głosowania. Oddano 161 głosów, w tym głosów nieważnych 2. Komisja wyborcza w składzie: Polak Patrycja, Krauza Julia, Tokarska Oliwia czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Przewodniczącym Samorządu Internatu w roku szkolnym 2021/2022 został Bartłomiej Mariusz Piórkowski.