Rozstrzygnięcie konkursu na Palmę Wielkanocną

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy zorganizowaliśmy międzyinternacki konkurs na Palmę Wielkanocną, celem którego jest kultywowanie jednej z najpiękniejszych tradycji świątecznej.

W dniu 25.03.2024 Komisja Konkursowa dokonała oceny 12 zgłoszonych do konkursu  palm wg następujących kryteriów:

– nawiązanie do tradycji regionalnej,

– walory artystyczne i estetyczne,

– rodzaj wykorzystanych materiałów.

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

W kategorii  drużynowej :

I miejsce zajęła palma wykonana przez wychowanki  naszego internatu:  Oliwię  Zyśk, Patrycję Zawrotną, Zuzannę Mróz i Oliwię Zyśk

II miejsce zajęła palma wykonana przez wychowanki Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce:  Maję Ziółkowską i  Paulinę Golan

W kategorii indywidualnej:

I miejsce  zajęła palma wykonana przez naszą wychowankę Oliwię Zyśk

II miejsce zajęła palma wykonana przez mieszkankę Bursy Regionalnej w Ostrołęce  – Julię Jedwabnik.

Wszystkim wychowankom dziękujemy za udział w konkursie, natomiast zwycięzcom oraz opiekunom grup serdecznie gratulujemy.