Rekrutacja 2023/2024

 

Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywać się w terminie od 15 maja do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00.

  • Wychowankowie, będący uczniami ZSZ Nr 2, którzy mieszkali w roku szkolnym 2022/2023 w internacie składają do 23.06.2023 r. do godz. 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Oświadczenie dotyczące kontynuowania pobytu w Internacie
Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  • Kandydaci do ZSZ Nr 2

składają do 26.07.2023 r. do godz. 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Wniosek o przyjęcie do internatu
Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

oraz ewentualnie:

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

27.07.2023 r. godz. 14.00– Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do internatu na rok szkolny 2023/2024.

Od 09.08.2023 do 10.08.2023 – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (rozpatrywane będą wnioski, które wpłynęły w wyznaczonym terminie i które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów uzyskanych na podstawie ustalonych kryteriów nie zagwarantowały kandydatom miejsca w Internacie, oraz wnioski, które wpłynęły po wyznaczonym terminie, jeżeli po przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym Internat nadal dysponuje wolnymi miejscami)).
11.08.2023 r. godz. 14.00 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu uzupełnionej o kandydatów przyjętych na pozostałe wolne miejsca.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do internatu należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.:
1. Kandydaci klas pierwszych w sekretariacie szkoły lub pocztą w formie papierowej.
2. Pozostali kandydaci w pokoju wychowawców w internacie.

Regulamin rekrutacji do internatu