Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywać się w terminie od 16 maja do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.

  • Wychowankowie, będący uczniami ZSZ Nr 2, którzy mieszkali w roku szkolnym 2021/2022 w internacie składają do 24.06.2022 r. do godz 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Oświadczenie dotyczące kontynuowania pobytu w Internacie

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  • Kandydaci do ZSZ Nr 2

składają do 27.07.2022 r. do godz. 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Wniosek o przyjęcie do internatu

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

oraz ewentualnie:

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

28.07.2022 r. godz. 14.00 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do internatu na rok szkolny 2022/2023.

Od 16.08.2022 do 18.08.2022 – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (rozpatrywane będą wnioski, które wpłynęły w wyznaczonym terminie i które ze względu na niewystarczającą liczbę punktów uzyskanych na podstawie ustalonych kryteriów nie zagwarantowały kandydatom miejsca w Internacie, oraz wnioski, które wpłynęły po wyznaczonym terminie, jeżeli po przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym Internat nadal dysponuje wolnymi miejscami)).

19.08.2022 r. godz. 10.00 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu uzupełnionej o kandydatów przyjętych na pozostałe wolne miejsca.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do internatu należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.:

  1. Kandydaci klas pierwszych w sekretariacie szkoły lub pocztą w formie papierowej.
  2. Pozostali kandydaci w pokoju wychowawców w internacie.

 

Regulamin rekrutacji do internatu

Keep Reading

PreviousNext