Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się w terminie od 17 maja do 23 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

  • Wychowankowie, będący uczniami ZSZ Nr 2, którzy mieszkali w roku szkolnym 2020/2021 w internacie składają do 25.06.2021 do godz. 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Oświadczenie dotyczące kontynuowania pobytu w Internacie

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  • Kandydaci do ZSZ Nr 2

składają od 25.06 d30.07.2021 r. do godz. 15.00 wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

Wniosek o przyjęcie do internatu

Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

oraz ewentualnie:

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

03.08.2021 r. godz. 15.00– Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do internatu na rok szkolny 2021/2022.

04.08.2021- 23.08.2021r. godz. 15.00  – Postępowanie uzupełniające. Dotyczy wolnych miejsc w sytuacji gdy  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego właściwego internat dysponuje wolnymi miejscami.

24.08.2020 r. godz. 15.00 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu uzupełnionej o kandydatów przyjętych na pozostałe wolne miejsca.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do internatu należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00:

  • Kandydaci klas pierwszych w sekretariacie szkoły, sekretariacie internatu lub pocztą w formie papierowej na adres:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich

ul. Czwartaków 4

07-401 Ostrołęka

z dopiskiem: INTERNAT PODANIE

  • Pozostali kandydaci w sekretariacie internatu lub w pokoju wychowawców.

Regulamin rekrutacji do internatu

Dodatkowe informacje:

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłane pocztą na adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka
  • Przepisy § 11b w/w rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Keep Reading

Next