Pani Sierżant w Internacie

W Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się spotkanie wychowanków z pracownikiem Komendy Miejskiej Policji – sierżantem Klaudią Ciuchtą nt.: Odpowiedzialność nieletnich.

Spotkanie odbyło się w dwóch grupach z podziałem na pełnoletnich i nieletnich.

Omawiana była:

  • odpowiedzialność za czyny karalne,
  • zachowania sprzeczne z przyjętymi w społeczeństwie normami,
  • uzależnienia,
  • konsekwencje zdrowotne i prawne środków zmieniających świadomość.

Głównym celem spotkania było kształtowanie wyobraźni młodzieży dotyczącej bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych oraz poznanie procedur postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.