Harmonogram kwaterowania w roku szkolnym 2023/2024

  1. Dnia 3 września  2023 r. (niedziela) :

 od godz. 16.00  zgłaszają się do Internatu uczniowie klas I

–  od godz. 19.00 zgłaszają się pozostali wychowankowie

 

  1. O godzinie 16.10 odbędzie się zebranie organizacyjne w świetlicy Internatu ( tylko dla rodziców nowoprzyjętych wychowanków).

Tematy spotkania:

– sprawy organizacyjno – regulaminowe,

– sprawy finansowe i meldunkowe,

sprawy bezpieczeństwa oraz omówienie procedur i standardów zamieszkania w Internacie

 

  1. Wychowankowie przyjęci do Internatu będą podlegać zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie (jeśli potrzebne) będą wystawiane dopiero po faktycznym zameldowaniu. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania, rodzic ucznia niepełnoletniego musi wypełnić formularz zgłoszenia pobytu czasowego dziecka. Wychowankowie pełnoletni wypełniają i podpisują go samodzielnie. Formularz do zameldowania oraz wzór wypełnionego formularza będą dostępne przy zakwaterowaniu, jednak zachęcamy do pobrania ich i wypełnienia jeszcze w domu, tak by usprawnić przebieg kwaterowania. Formularz zgłoszenia dostępny jest do pobrania TUTAJ, a wzór wypełnionego formularza TUTAJ. Potrzebny więc będzie:

W przypadku wychowanka pełnoletniego:
– dowód tożsamości wychowanka z numerem PESEL;

W przypadku wychowanka niepełnoletniego:
– numer PESEL wychowanka lub dowód tymczasowy jeśli posiada;

 

  1. Do własnego użytku, zaleca się przywieźć np.: poszwy na kołdrę i poduszkę (wym. ok. 140/160×200 i 70×60), ręcznik i klapki pod prysznic, środki higieny osobistej, kubek i łyżeczkę, plastikowy pojemnik na żywność ( na drugie śniadanie). Uprzedzamy, że nie można przywozić sprzętów typu: czajniki, lodówki, telewizory, komputery stacjonarne, projektory multimedialne ani innych „wielkogabarytowych” sprzętów elektronicznych i AGD oraz zwierząt.

 

  1. Opłata za żywienie w Internacie w miesiącu wrześniu będzie wynosiła 338 zł

 + kwota zadeklarowanej darowizny + 100 zł kaucji zwrotnej (dotyczy nowoprzyjętych).  Opłata przyjmowana będzie w niedzielę, od godz. 16.00 w sekretariacie Internatu dla uczniów z klas I. Dla pozostałych uczniów w poniedziałek, 4 września, w kasie szkoły. Bezwzględny termin płatności za wyżywienie upływa 06.09.2023r. Zgodnie z Regulaminem Internatu ZSZ Nr 2 w Ostrołęce / Rozdział VIII, § 12, pkt 2 /, oraz Regulaminem stołówki ZSZ Nr 2 / §3 i  §4/  jest to jeden z podstawowych obowiązków mieszkańca Internatu, a jego nieprzestrzeganie skutkuje zastosowaniem regulaminowych kar zgodnie z w/w Regulaminem.

  1. Żywienie wychowanków w stołówce Internatu rozpocznie się śniadaniem w poniedziałek- 4 września 2023 r.

 

 

W przypadku chęci rezygnacji z mieszkania w Internacie, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji w formie pisemnej.