Dyplom uznania

Dyplom uznania dla Internatu

od Marszałka Województwa Mazowieckiego,

za udział

w ,,Konkursie popularyzującym wiedzę

o gospodarowaniu obiegiem zamkniętym Ekocyrkularni”.

Serdecznie dziękuję za udział w I edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni” i przekazuję na Państwa ręce dyplom uznania.

Niezmiernie miło mi Państwu pogratulować dokonań oraz podziękować za włożoną pracę w realizację zadań na rzecz gospodarki cyrkularnej. Dzięki Państwa zaangażowaniu wprowadzamy młodych ludzi w świat gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gdzie żaden produkt się nie zmarnuje, a zatem nie będzie zaśmiecał środowiska. Uświadamiamy ich jak ważna jest dla nas wszystkich potrzeba zmian mentalnych, modeli biznesowych i gospodarczych. To jest nasz wspólny sukces. Mam nadzieję, że wiedza zdobyta na temat sposobów wdrażania gospodarki obiegu zamkniętym przez dzieci i młodzież przełoży się na ich życie i świadome wybory.

 

Z poważaniem

z up. Zarządu Województwa

Dyrektor Departamentu Gospodarki

Odpadami, Emisji i Pozwoleń

Zintegrowanych

Marcin Podgórski

Keep Reading

PreviousNext